موتیلومید - دومپریدون

موارد مصرف : 

رفع علائم تهوع و استفراغ، پری سر دل، سوء هاضمه، سیری زود رس، برگت محتویات معده.

 

نوزادان و کودکان :

مقدار مصرف صحیح دارو را پزشک تعیین می نماید.

 

 نحوه مصرف:

- این دارو بایستی نیم تا یک ساعت قبل از غذا مصرف شود تا بهترین میزان جذب را داشته باشد.

- قبل از هر بار مصرف بطری را به خوبی تکان دهید

- بعد از هر بار مصرف، در پ.ش بطری را محکم ببندید

- بعد از باز شدن درپوش بطری، دارو تا 3 ماه قابل مصرف است

- مقدار مصرف دارو را از پزشک یا داروساز خود سوال کنید

 

 شرایط نگهداری :

- در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد،دور از نور و درون جعبه نگهداری نمایید

- دارو را از یخ زدگی محافظت نمایید