پیش بارگذار

اخبار و تازه ها

صفحه اصلیاخبار و تازه ها
به خواندن ادامه دهید

درباره داروهای طولانی‌اثر و انواع آن

داروهای طولانی‌اثر داروهایی هستند که طوری طراحی می‌شوند که ماده فعال‌شان را به آهستگی به درون جریان خون آزاد کنند و از این لحاظ مزیت‌هایی نسبت به داروهای معمول دارند که اثرشان فوری است.